watch A Silent Voice full movie

Secure Verified

 

Miyu Irino
Miyu Irino
AS
Shouya Ishida (voice)
Saori Hayami
Saori Hayami
AS
Shouko Nishimiya (voice)
Aoi Yuki
Aoi Yuki
AS
Yuzuru Nishimiya (voice)
Kensho Ono
Kensho Ono
AS
Tomohiro Nagatsuka (voice)
Yuki Kaneko
Yuki Kaneko
AS
Naoka Ueno (voice)
Yui Ishikawa
Yui Ishikawa
AS
Miyoko Sahara (voice)
Megumi Han
Megumi Han
AS
Miki Kawai (voice)
Toshiyuki Toyonaga
Toshiyuki Toyonaga
AS
Toshi Mashibasa (voice)